Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Amazonie

 Sručně o Amazonii

Amazonie, rozkládající se na území velkém jako Spojené státy americké, je největším tropickým pralesem na světě. Nachází se v Brazílii. Odhaduje se, že zde žije polovina všech suchozemských živočišných a rostlinných druhů. Dnes zbývají necelé dvě třetiny tohoto pralesa a stále jej ubývá.

Jeho křehká rovnováha je již po dlouhou dobu narušena. Hlavní příčinu představuje intenzivní těžba tropického dřeva a přeměna pralesa na ornou půdu. Tyto činnosti ničí útočiště mnoha živočichů, například jaguára, divoké kočkovité šelmy žijící v pralesích Jižní a Střední Ameriky. Kvůli lovu a ničení životního prostoru už z mnoha oblastí zmizel a jeho počty se nadále snižují. K životu potřebuje území o rozloze 40 km2, avšak vhodná teritoria jsou stále vzácnější.

                             

                 Stop chování dobytka v Amazonii ! ! !

Hlavní příčinou současného ničení deštného pralesa jsou velkofarmy s obrovskými stády dobytka. S rostoucím hladem po hovězím mase a poptávce po hovězí kůži zabírají dobytčí farmy čím dál větší část brazilské půdy na úkor deštného pralesa. Na území, kde ještě nedávno rostly vzácné stromy a žila jedinečná divoká zvířata, jsou dnes holé pláně – pastviny pro dobytek. Dobytčí farmy už nyní pokrývají 60-70 % odlesněné půdy a brazilská vláda plánuje vývoz hovězího masa a kůže v příštích letech ještě zdvojnásobit.

                                    

Starověké kultury v Amazonii   

 Vykácené deštné lesy odhalují hustě obydlenou kulturní krajinu, která rozhodně neodpovídá našim romantickým představám o panenských pralesech. Ještě v době Přemyslovců na mnoha místech Amazonie neexistoval souvislý deštný les.

 

TOPlist